Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych będących Użytkownikami serwisu internetowego lula.com.pl

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych serwisu internetowego lula.com.pll (dalej Administrator), czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych jest:

Stella Pack Spółka Akcyjna, ul. Krańcowa 67, 21-100 Lubartów, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000689135, sąd przechowujący akta rejestrowe spółki Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy 500 000 zł. NIP 714-17-12-077, tel: +48 81 852 67 00, Fax: +48 81 852 67 75, e-mail: stella@stella.com.pl.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

 

W JAKICH CELACH, PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ KOMU JE UDOSTĘPNIAMY?

Dane osobowe, a więc dane podane przez Państwa w związku z korzystaniem z naszych usług, będziemy:

 • przechowywać na serwerze naszym i/lub serwerze zewnętrznym;
 • udostępniać Państwu podczas korzystania z naszego serwisu internetowego;
 • wykorzystywać do profilowania (o profilowaniu piszemy w dalszej części informacji);
 • używać do zabezpieczenia Państwa praw jako strony umowy, na przykład obsługi złożonej reklamacji;
 • wykorzystywać do działań marketingowych, na przykład przesyłania Państwu naszych informacji handlowych (nie dotyczy osób poniżej 18 roku życia) – przesyłanie takich informacji drogą elektroniczną jest możliwe tylko i wyłącznie jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę (dotyczy także osób które nie ukończyły 18 roku życia);
 • wykorzystywać do wystawienia dokumentu sprzedaży;
 • przechowywać w dokumentacji (elektronicznej lub papierowej) wykonania umów, rachunkowej i podatkowej;
 • przekazywać następującym podmiotom: naszym podwykonawcom, firmom świadczącym dla nas usługi marketingowe, informatyczne, profilowania, księgowe, prawnicze, windykacyjne, płatnicze, bankowe i innym wspomagającym naszą działalność, a wymagającym takiego przekazywania;
 • wykorzystywać do ustalenia, obrony i prawnej możliwości dochodzenia roszczeń przez Państwa lub przez nas;
 • wykorzystywać do tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju sprzedaży towarów i usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych.

Dane te możemy przetwarzać w powyższych celach, gdyż jest to niezbędne do wypełniania naszych obowiązków prawnych (np. rozliczanie się z kontrahentami, obowiązki podatkowe), prowadzenia przez nas działań marketingowych i statystycznych, co leży w naszym interesie gospodarczym, a także obrony naszych praw wynikających z zawartej z Państwem umowy.

Powyższe dane zostaną przez nas usunięte z upływem 24 miesięcy od ustania ostatniego celu przetwarzania, do którego służyły. W międzyczasie będziemy zaprzestawać ich przetwarzania dla poniższych celów w następujących terminach:

 • dane służące do wykonania zawartej umowy podlegają zaprzestaniu przetwarzania w tym celu w terminie 24 miesięcy od zrealizowania lub innego zakończenia umowy;
 • dane przetwarzane w celu wykonania naszego obowiązku prawnego podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 24 miesięcy od wygaśnięciu tego obowiązku;
 • dane przetwarzane w celu obrony naszego interesu prawnego podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 24 miesięcy od ustania interesu prawnego przetwarzania, przy czym dane służące do ustalenia, obrony i prawnej możliwości dochodzenia roszczeń przez Państwa lub przez nas podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 24 miesięcy od przedawnienia Państwa roszczeń bądź w terminie 24 miesięcy od wygaśnięcia naszych roszczeń – w zależności co następuje później;
 • dane służące do naszej działalności marketingowej podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 24 miesięcy od ich ostatniego wykorzystania (nie dotyczy to sytuacji, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych);
 • dane służące do celów prowadzenia korespondencji w określonych sprawach podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 24 miesięcy od ostatniej korespondencji w sprawie;
 • dane służące do przekazywania Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną (o ile wyrazili Państwo na to zgodę) podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 60 miesięcy od ostatniego kontaktu z Państwem.

 

PAŃSTWA DANE OSOBOWE POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeśli płacą Państwo lub to my płacimy (np. zapłata za fakturę) za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty bądź na jakie konto i do jakiej instytucji dokonaliśmy zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia czy płatność została dokonana prawidłowo, jej zaksięgowania i rozliczenia, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów.

Możemy również pozyskiwać Państwa dane z ogólnie dostępnych rejestrów, ewidencji itp. w celach opisanych powyżej (zawarcie/wykonanie umowy, wykonanie ustawowych obowiązków rozliczeniowych/archiwalnych, dochodzenie przez nas roszczeń lub obrona przed Państwa roszczeniami lub roszczeniami osób trzecich, marketing, prowadzenie z Państwem korespondencji). Dane te możemy przetwarzać w powyższych celach, gdyż do realizacji przez nas zawartej z Państwem umowy, wypełniania naszych obowiązków prawnych (np. obowiązki podatkowe), a także obrony naszych praw wynikających z zawartej z Państwem umowy oraz w celach tworzenia statystyk i analiz, co leży w naszym interesie gospodarczym.

 

DANE, W TYM DANE OSOBOWE, POBIERANE AUTOMATYCZNIE PRZEZ NASZE SYSTEMY INFORMATYCZNE

System informatyczny, z którego korzysta serwis internetowy www.lula.com.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego Państwo korzystacie łącząc się z www.lula.com.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na www.lula.com.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.lula.com.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Państwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane te możemy przetwarzać w powyższych celach, gdyż jest to niezbędne do poprawy jakości i efektywności naszej działalności.

 

COOKIES

Serwis internetowy wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia rozpoznania Klienta i dostosowania serwisu do Jego potrzeb.

Serwis internetowy www.lula.com.pl wykorzystuje cookies do:

 • zapamiętania preferencji wyświetlania;
 • tworzenia statystyk i raportów oglądalności.

 

GOOGLE ANALYTICS (COOKIES)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu w celu umożliwienia przeanalizowania przez serwis internetowy źródeł ruchu i sposobu w jaki odwiedzający z niego korzystają.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Państwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej oraz mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

GOOGLE ADWORDS (COOKIES)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przez ibif.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Państwa i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej oraz mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies mogą Państwo zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania naszego serwisu internetowego.

Jeżeli zgadzają się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w naszym serwisie internetowym chcieliby je Państwo skasować, mogą to Państwo zrobić bez ryzyka, a informację o tym, jak to zrobić znajdą Państwo w plikach pomocy przeglądarki internetowej.

 

FACEBOOK PIXEL

Ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy w zakresie analizy, optymalizacji i sprawnego działania naszych usług oraz do tych celów nasze usługi korzystają z opcji śledzenia zwanej „Facebook Pixel“, którą zapewnia serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“).

Facebook Pixel to fragment kodu umieszczony w naszej witrynie.

Facebook Pixel pozwala firmie Facebook na identyfikację osób odwiedzających nasze treści internetowe jako grupy docelowej do wyświetlania reklam (zwanych „reklamami na portalu Facebook“). W związku z tym korzystamy z funkcji Facebook Pixel do wyświetlania naszych opublikowanych reklam na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami lub którzy mają pewne wspólne współczynniki (takie jak zainteresowania niektórymi tematami lub produktami określone na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy portalowi Facebook (zwanym niestandardowymi odbiorcami). Funkcja Facebook Pixel pomaga nam również zrozumieć skuteczność reklam na portalu Facebook dla celów statystycznych i badania rynku, pokazując, czy użytkownicy zostali przekierowani do naszych usług po kliknięciu na reklamę na portalu Facebook (tzw. konwersja, pozwalająca określić, na których urządzeniach użytkownik wykonuje działanie), w celu stworzenia tzw. podobnych odbiorców lub statystycznych bliźniąt (tj. emitowania reklam grupom docelowym podobnym do istniejących klientów) oraz uzyskania wyczerpujących statystyk dotyczących wykorzystania witryny. W czasie wizyty użytkownika w naszej witrynie funkcja Facebook Pixel ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. W ten sposób serwer Facebook jest powiadamiany, że użytkownik odwiedził naszą witrynę, a Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika portalu Facebook.

Facebook jest podmiotem certyfikowanym w ramach Umowy o tarczy prywatności i w związku z tym gwarantuje przestrzeganie europejskich przepisów dotyczących ochrony danych https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Dalsze informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez portal Facebook oraz praw i możliwości użytkownika w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w polityce ochrony danych portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update. Konkretne informacje i szczegóły dotyczące funkcji Facebook Pixel i sposobu jej działania są dostępne w sekcji pomocy portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Funkcję tę można wyłączyć w sposób pokazany na stronie https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink albo na stronie https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Aby tego dokonać, należy zalogować się do portalu Facebook.

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS